Priset på Iota

Det blev möjligt att handla med Iota sommaren 2017. Sedan dess har priset på valutan ökat kraftigt. Men precis som när det gäller andra kryptovalutor har Iota inte gått spikrakt uppåt. Vid vissa tillfällen har den varit den snabbast ökande av alla kryptovalutor, vid andra har kursen gått ned. Med tiden kommer dock priset på Iota troligen att stabiliseras.

Som alla vet är kurserna extremt volatila när det kommer till kryptovalutor, och Iota är inget undantag. Med tiden är det dock troligt att priset kommer att stabilisera sig, åtminstone om skaparnas förhoppningar slår in, och Iota blir den valuta som används för transaktioner inom Internet of Things.

Handeln med Iota var under hösten större än hela handeln på Oslobörsen, och i början av december 2017 var det den fjärde största kryptovalutan, i totalt värde räknat. Det verkar som den kraftiga uppgången i Iotas pris inte är kopplad till de teknikföretag som nu visar intresse för valutan. Bland annat Bosch har köpt Iota för stora summor.

En volatil valuta

I dagsläget ligger Iota på åttonde plats bland världens kryptovalutor, även om den exakta positionen kan variera från en dag till en annan. Marknadsandelen för valutan är ungefär en procent. Under 2018 kommer Iota dock att besegra många av sina konkurrenter, och vara bland de tre främsta kryptovalutorna. Det säger Dominik Schiener.

Efterfrågan på Iota ökar inte bara valutans pris, utan även transaktionernas hastighet. Det beror på att en transaktion verifierar andra transaktioner, genom Tangle-tekniken. Priset är än så länge bara en bråkdel av Bitcoins, men å andra sidan dras Iota inte med några transaktionsavgifter.

Till skillnad från Ripple, Ethereum och många andra kryptovalutor har varken Iotas upphovsmän eller stiftelsen som står bakom kryptovalutan behållit några Iota coins för sig själva. När samtliga Iotas släpptes på marknaden fick grundarna köpa coins på samma villkor som alla andra intresserade, och de coins som stiftelsen äger donerades till dem av köpare som ville stödja det nya projektet.

Scroll to top