Iota – en ny och spännande kryptovaluta

Iota är en kryptovaluta som på många sätt är innovativ. Den har ökat kraftigt i värde sedan den lanserades, men primärt är den tänkt att användas för transaktioner mellan uppkopplade apparater.

Kryprovalutan Iota lanserades sommaren 2017, och handeln med den nya valutan omsatte i början av december samma år mer än den totala aktiviteten på Oslobörsen. Bakom valutan står en tysk icke vinstdriven stiftelse, IOTA Foundation, och även om det går att köpa och sälja Iota på samma sätt som andra kryotovalutor, så är det inte detta som är det tänkte användningsområdet, åtminstone inte i första hand. Iota är tätt sammankopplat med internet of things. Uppkopplade prylar av alla möjliga slag samlar in data som sedan inte används, men med Iota ska det vara möjligt för andra företag att köpa dessa data och använda dem till olika typer av analyser.

Kryptovalutan Iota
Iota är en kryptovaluta utvecklad för Internet of Things. Bild: Wikimedia Commons

Vad skiljer Iota från Bitcoin?

Iota är inte ett försök att kapitalisera på det stora intresset för kryptovalutor som vi ser just nu, utan ett projekt som syftar till att skapa en valuta som är bättre än Bitcoin. Till skillnad från den mer kända digitala kryptovalutan har Iota inte några begränsningar i antalet transaktioner som kan genomföras, och handeln är inte belagd med några avgifter. Därigenom blir det möjligt att använda Iota för mikrotransaktioner.

Redan idag används Iota på digitala marknadsplatser där man handlar med data. Bland de som anslutit sig till denna handel finns företag som Accenture, Bosch, Microsoft och Fujitsu. Det är dock inte dessa företag som har gett valutan dess skjuts.

En sak som utmärker Iota är att grundarna inte satte av några enheter till sig själva. Sønstebø och hans medgrundare Sergey Ivncheglo, Dominik Schiener och Sergei Popov köpte på samma villkor som andra köpare. Valutan värderas enligt Breakit till 127 miljarder norska kronor, vilket är ungefär 129 miljarder svenska kronor. Även om ingen av grundarna äger mer än 0,8 procent, säger Sønstebø. Värdet på en sådan andel är mer än en miljard kronor.

Bygger Iota på Blockchain?

Den viktigaste skillnaden är dock att Iota inte bygger på blockchain-teknologi, vilket skiljer den från nästan alla andra kryptovalutor. Istället används en riktad acyklisk graf, en typ av graf som också används i bl.a. kalkylbladsprogram som Excel. I dessa används riktade acykliska grafer för att räkna om värden i övriga celler, när värdet i en cell ändras. Grafen kan bara gå i en riktning, från en nod till nästa, till skillnad från blockchain där varje ny beräkning måste gå tillbaka till samtliga föregående noder. Det är av den anledningen som det tar längre och längre tid, och kräver mer och mer datorkraft minea nya bitcoins.

Iota fungerar istället så, att när en transaktion initieras validerar den som initierat den också två slumpvis utvalda tidigare transaktioner. Därmed skapas att nät av valideringar. Denna teknik kallas för tangle, och grunden för nätverket som bildas är den riktade acykliska grafen. Detta gör Iota skalbart på ett helt annat sätt än alla andra kryptovalutor, eftersom det är den enda kryptovalutan som använder denna teknik.

Samtliga Iota coins skapades vid ett och samma tillfälle. Under perioden november och december 2015 bjöds samtliga coins ut till försäljning: 2 779 530 283 277 761 (2,779 · 1015) stycken.

Sabri Goldberg, som sitter i stiftelsens styrelse, skrev tidigare i år på Twitter att en blockkejda är en som starkast i början, men blir svagare när användarantalet ökar. Med en tangle är det tvärt om.

Många andra kryptovalutor ger fördelar till de som minear, och det finns också ett flertal bedrägerier kopplade till mining. Den som investerar i Iota slipper detta.

Några fördelar med tangle-tekniken är
• Transaktioner utan avgifter oavsett summan som överförs.
• Snabba bekräftelser av transaktioner.
• Systemet kan hantera ett obegränsat antal transaktioner samtidigt.
• Det är enkelt att skala upp systemet.

Priset på Iota

Scroll to top